Skip to content

Case studynaszych klientów

Case study
Największa krajowa firma ubezpieczeniowa

  • Największa polska firma ubezpieczeniowa wdrożyła nowy Docelowy Model Operacyjny z nowym core systemem ubezpieczeniowym. Ze względu na złożoność i czas trwania programu oraz liczbę nowych produktów wprowadzonych we wszystkich liniach biznesowych poszukiwano rozwiązania, które przyspieszyłoby opracowanie treści szkoleniowych oraz będzie zapewniło transfer wiedzy o systemie, produktach i procesach w sposób bardziej efektywny niż szkolenia stacjonarne i e-learning.
  • Po udanym pilotażu zdecydowano się na wdrożenie Tutorial Online jako głównego narzędzia transferu wiedzy i wsparcia w kanałach sprzedaży pracujących na nowej platformie ubezpieczeniowej. Od 3 lat z Tutorial Online jest w firmie wykorzystywane przez 15 000 agentów, sprzedawców i konsultantów obsługi klienta.
  • Jako kluczową wartość dostarczoną przez Tutorial Online, nasz klient wymienił oszczędność kosztów produkcji treści e-learningowych, zmniejszenie kosztów szkoleń tradycyjnych dla agentów oraz umożliwienie agentom uczenia się nowego systemu, produktów i procesów podczas codziennie wykonywanej, realnej pracy z nowym system.

Case study
Duży polski bank detaliczny

  • Największy polski bank detaliczny zmagał się z problemem dużej rotacji pracowników. Pozyskanie dużej liczby nowych pracowników wiązało się z długim procesem adaptacyjnym i koniecznością oddelegowania ekspertów do wsparcia wdrożenia mniej doświadczonych kolegów. Bank szukał rozwiązania, które skróci czas onboardingu nowych pracowników oraz wesprze obecnych pracowników w pracy.
  • Bank zdecydował się na pilotażowe wdrożenie Tutorial Online jako narzędzia zapewniającego szybki transfer wiedzy i szybkie wdrażanie nowych pracowników oraz wspierającego pracę obecnych pracowników. Pilotaż Tutorial Online zakończył się sukcesem, w wyniku czego Bank zdecydował się na komercyjne wdrożenie naszego rozwiązania dla całego obszaru dystrybucji.
  • Obecnie Tutorial Online zapewnia szybki onboarding i szkolenie nowych pracowników pracujących z systemami sprzedażowymi Banku, a ponad 8 000 Doradców Finansowych jest wspieranych przez Tutorial Online w zakresie wdrażania nowych procesów i realizacji rzadziej wykonywanych procesów w systemach.

Case study
Wiodący krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych

  • Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych stanął przed koniecznością rozwinięcia i udoskonalenia swojego dotychczasowego systemu sprzedaży oraz zapewnienia jego intuicyjności i łatwości obsługi. Wdrożone zmiany wymagały przeszkolenia dużej liczby użytkowników, którzy musieli nauczyć się pracy z odświeżonym systemem oraz dowiedzieć się, jakie zmiany zostały wprowadzone. Firma oszacowała wstępne koszty planowanych szkoleń na bardzo wysokim poziomie.
  • Firma, jako alternatywę dla tradycyjnych szkoleń, zdecydowała się na pilotaż Tutorial Online, aby ocenić wartość naszego narzędzia w zakresie efektywnego transferu wiedzy dla dużej liczby pracowników. Pilot został oceniony bardzo pozytywnie, w wyniku czego Firma zdecydowała się na komercyjne wdrożenie Tutorial Online dla całej organizacji.
  • Tutorial Online pozwolił na znaczną redukcję kosztów szkoleń, zapewniając szybki i efektywny transfer wiedzy w zakresie zmian w systemach. Ponadto, dzięki funkcjonalnościom Tutorial Online wspierającym użytkowników systemu w czasie rzeczywistym podczas wykonywania pracy, Firma była w stanie obniżyć koszty pracy związane z koniecznością opuszczania stanowisk pracy i poświęcania czasu pracowników na tradycyjne szkolenia.

Case study
Największa platforma DTH w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Sprawdź wkrótce, żeby dowiedzieć się więcej.

Request a demo