Skip to content

Jesteśmy ekspertami odtutoriali online!

Poznaj nasz start-up

Jesteśmy startupem założonym w 2017 roku w Polsce i działającym głównie w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym.

W startupieTutorial Online połączyliśmy różnorodne kompetencje i doświadczenie. które zdobyliśmy podczas wielu lat pracy w obszarach IT i HR w dużych firmach, firmach konsultingowych i dostawcach rozwiązań e-learningowych.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie - Tutorial Online, które jest elastycznym, zwinnym narzędziem cyfrowego transferu wiedzy i wsparcia użytkowników.

Tutorial Online dostarcza potwierdzonej wartości zarówno jako narzędzie do zdalnego transferu wiedzy i wsparcia użytkowników, a także jako rozwiązanie poprawiające wydajność procesów i wspierające efektywność pracowników.

Sprawdź jakie problemy rozwiązujemy

Pomysł naszego rozwiązania pojawił się podczas realizacji programu wdrożeniowego dla dużego towarzystwa ubezpieczeniowego, który był przez nas wspierany w strumieniu zarządzania zmianą. Podczas wdrażania systemu zaobserwowaliśmy luki w efektywności tradycyjnych rozwiązań edukacyjnych, stosowanych zwykle podczas złożonych i długofalowych zwinnych projektów wdrożeniowych. Ten i inne projekty wdrożeniowe na dużą skalę, które wspieraliśmy, dały nam unikalne doświadczenie i perspektywę aby rozpocząć myśleć o tym, jak możemy poprawić efektywność transferu wiedzy, nie zwiększając jednocześnie kosztów.

Najważniejszą kwestią było to, jak dostarczyć odpowiedni zakres wiedzy - nie mniej i nie więcej niż potrzeba, i we właściwym czasie - dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne i bez odchodzenia od biurka. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak zarządzać efektywnym transferem wiedzy podczas projektów o dużej dynamice zmian w interfejsie użytkownika. Rok później, w odpowiedzi na powyższe potrzeby opracowaliśmy Tutorial Online 1.0.

0
komercyjne wdrożenia
0
aktywnych użytkowników
0
wspartych procesów biznesowych

Zobacz jaką wartość wnosimy do Twojej firmy

Tutorial Online dodaje wartości!

Dostarcza użytkownikom precyzyjnie zdefiniowany zakres wiedzy (nie mniej / nie więcej niż to konieczne)

Umożliwia łatwą i szybką aktualizację treści wiedzy w celu zarządzania dużą dynamiką zmian podczas dużych i złożonych projektów zwinnych.

Dostarcza użytkownikom wiedzę we właściwym czasie (dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna).

Zwiększa efektywność transferu wiedzy i wsparcia użytkownika bez podnoszenia poziomu kosztów (brak kosztów szkoleń tradycyjnych, nauka bez odchodzenia od biurka).

Dostarcza danych o rzeczywistej wydajności procesów i aktywności pracowników, umożliwiając optymalizację kluczowych procesów i poprawę efektywności pracowników.

Twoje korzyści z wdrożenia Tutorial Online

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Oszczędność czasu dzięki szybszemu wykonywaniu zadań i szybszej realizacji procesów.

REDUKCJA KOSZTÓW

Redukcja kosztów poświęconych na tradycyjne metod edukacyjnych (np. Warsztaty, e-learning).

EFEKTYWNY TRANSFER WIEDZY

Wyższa efektywność transferu wiedzy w porównaniu do tradycyjnego szkolenia.

Opis projektu

Udział w Projekcie GO TO BRAND
Firma Tricks Sp. z o.o. uczestniczy w Projekcie GO TO BRAND współfinansowanym za środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt GO TO BRAND ma na celu promocję polskiej branży IT poza granicami naszego kraju – w tym wsparcie promocji firmy Tricks Sp. z o.o. oraz jej produktów na rynkach zagranicznych. Ogólnym celem projektu jest przygotowanie Tricks Sp. z o.o. do skutecznej ekspansji na rynkach zagranicznych oraz zwiększenia możliwości eksportowych dla rozwijanych produktów. Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki przygotowaniu planu rozwoju Tricks Sp. o.o. na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach wschodzących oraz poprzez bezpośredni kontakt z firmami i potencjalnymi klientami zainteresowanymi naszymi rozwiązaniami. Efektami projektu będzie nawiązanie przez Tricks Sp. z o.o. kontaktów handlowych z zagranicznymi przedsiębiorstwami, prowadzących do rozpoczęcia współpracy oraz do zbudowania trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami. Dzięki udziałowi w projekcie GO TO BRAND firma Tricks Sp. z o.o. ma możliwość zaistnienia i trwałego rozwoju na rynku międzynarodowym.

Dane projektu:
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja firmy Tricks Sp. z o.o. oraz jej produktów branży ICT na rynkach zagranicznych

Wartość projektu: 433 900 PLN, w tym 325 425 PLN stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Nr Umowy: POIR.03.03.03-14-0106/19-00

Request a demo