Skip to content

Przypadki zastosowaniaTutorial Online

Sprzedaż

Zwiększanie sprzedaży

Informacje, których potrzebujesz dokładnie TUTAJ i TERAZ. Profilowanie treści dostarczanych do wspierania procesów sprzedaży

Monitorowanie efektywności sprzedawców

Informacje o aktywności sprzedawców w systemach podczas procesu sprzedaży. Monitorowanie liczby i czasu trwania wykonywanych czynności.

Prezentacja danych dotyczących wydajności procesu

Przyjazne dashboardy prezentujące kluczowe wskaźniki efektywności online. Możliwość dostosowania zakresu raportowanych danych.

Benchmarking​

Identyfikacja optymalnego poziomu realizacji dla poszczególnych procesów. Możliwość kalibracji benchmarków na podstawie rzeczywistych bieżących danych.

HR

Skuteczny onboarding

Szybsze wdrożenie nowych pracowników. Oszczędność czasu wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych w szkolenie nowych pracowników.

Monitorowanie efektywności pracowników

Informacje o aktywności pracowników w systemach. Monitorowanie liczby i czasu trwania wykonywanych czynności.

Operacje

Skrócenie czasu realizacji procesów

Zmniejszona liczba błędów w wykonywanych zadaniach. Oszczędność czasu potrzebnego na poprawienie błędów.

Analiza wydajności procesu

Zdalne monitorowanie i feedback na temat wydajności procesów. Pomiar procesów E2E (end-to-end). Identyfikacja wąskich gardeł i marnotrawstw w procesach.

Jakość danych

Lepsza jakość danych w systemach IT. Oszczędność czasu poświęconego na czyszczenie danych.

Mniej reklamacji

Obniżenie wskaźnika reklamacji. Zmniejszenie liczby incydentów na Service Desk.

Contact Center

Szybkie wdrażanie zmian

Łatwa komunikacja zmian w procesach. Szybka reakcja w nieprzewidzianych sytuacjach. Instrukcje dotyczące obejść i zmian w okresach przejściowych.

Mniej reklamacji

Lowering the complaint rate. Reducing the number of incidents at the Contact Center. ​

Skuteczny onboarding

Szybsze wdrożenie nowych pracowników. Oszczędność czasu wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych w szkolenie nowych pracowników.

Benchmarking

Identyfikacja optymalnego poziomu realizacji dla poszczególnych procesów. Możliwość kalibracji benchmarków na podstawie rzeczywistych bieżących danych.

Request a demo