Skip to content

Kilka słówo naszym rozwiązaniu

Tutorial Online to rozwiązanie Electronic Performance Support System (EPSS) wspierające pracę z wykorzystaniem systemów informatycznych. Działa w przeglądarce internetowej, która monitoruje bieżącą pracę użytkownika nad procesem w systemie.

Tutorial Online składa się z trzech modułów:

  • Tutorial Help – wirtualny doradca poprowadzi Cię przez proces w aplikacji, w której pracujesz.
  • Tutorial Performance – wirtualny monitor efektywności dostarczy dane o realnej wydajności procesów i aktywności pracowników w systemach.
  • Tutorial Designer – przyjazny moduł administracyjny pozwala na łatwe modelowanie procesów oraz szybką aktualizację i zarządzanie treścią.

Tutorial Help

To wirtualny asystent, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces w aplikacji, w której pracujesz zdalnie i pokaże, co należy kliknąć i jakie dane wprowadzić podczas pracy z aplikacją. Tutorial Online wspiera przejście przez cały proces (end-to-end), gwarantując właściwą, szybką i wygodną pracę z aplikacją.

Tutorial Help umożliwia zdalne wsparcie użytkowników systemu oraz aktywację niedoświadczonych pracowników.

Narzędzie pozwala na naukę systemu bez konieczności bezpośredniego kontaktu i oddelegowania ekspertów / trenerów do nauki mniej doświadczonych pracowników / nowych pracowników.

Wspiera wdrażanie nowych procesów

Prowadzi zdalnie użytkowników przez cały proces, wskazując ważne elementy aplikacji dla bieżącego kroku. Obsługuje złożone i wielowątkowe procesy.

Obsługuje wiele aplikacji w organizacji

Prowadzi zdalnie użytkowników przez cały proces, wskazując ważne elementy aplikacji dla bieżącego kroku. Obsługuje złożone i wielowątkowe procesy.

Prezentuje treści online (podejście zwinne)

Łatwa i szybka aktualizacja procesów. Otrzymując wymaganie dziś – dziś zrealizujemy wdrożenie nowych procesów lub zmian w Tutorial Online.

Działa niezależnie od wspieranego systemu

Niezależny od wspieranego systemu. Posiada wersje: non-plugin i plugin.

Tutorial Preformance

Dzięki gromadzeniu danych o aktywności użytkowników pozwala monitorować wydajność i optymalizować procesy w organizacji jak również monitorować efektywność pracowników wykonujących swoje czynności zdalnie.

Tutorial Performance umożliwia agregację danych o procesach rozpoczętych i zakończonych przez użytkownika, z wyszczególnieniem, na którym etapie procesu użytkownik spędził najwięcej czasu lub gdzie się zgubił wybierając inną ścieżkę realizacji procesu (np. mniej optymalną). Tutorial Performance może również angażować pracowników, np. w przypadku braku aktywności. Dzięki tym danym w łatwy sposób możemy monitorować zdalną pracę użytkowników systemu informatycznego.

Tutorial Performance – zbiera dane online – w czasie rzeczywistym (rzeczywiste dane z systemów, na których pracuje rzeczywisty użytkownik). Rozwiązanie pozwala zareagować TU i TERAZ, a nie dopiero po sprawdzeniu wyników. Wskazuje lokalizację problemu, a nie objawy (czy problem leży w procesie, czy w umiejętnościach lub narzędziu). Analizy wydajności i efektywności są możliwe na przecięciu człowiek / proces / system, dzięki dostarczonym danym i analizom. W Tutorial Performance dajemy Ci wsparcie w optymalizacji tych elementów, które tego wymagają (szkolenie, proces, system, technologia).

Monitorowanie wydajności procesów

Monitoruje procesy end-to-end na podstawie rzeczywistych, a nie deklaratywnych danych, identyfikuje wąskie gardła i nieefektywne elementy w procesach wymagających optymalizacji.

Monitorowanie efektywności pracowników

Monitoruje aktywność pracowników w ramach realizowanych procesów, w tym liczbę wykonywanych zadań, szybkość wykonywania kroków, szybkość reakcji na zgłoszenia.

Raportowanie danych zarządczych

Dostarcza danych o rzeczywistym poziomie realizacji procesu, pozwala ustawić pożądany poziom oraz dokonywać porównań pomiędzy użytkownikami i grupami. Prezentuje wyniki w postaci czytelnych dashboardów.

Tutorial Designer

Tutorial Designer to moduł administracyjny w Tutorial Online. Jest to przyjazny i intuicyjny interfejs do wprowadzania i modelowania procesów oraz zarządzania treścią.

Obsługa Tutorial Designer nie wymaga umiejętności programowania.

Profilowanie wyświetlanych treści

Rozpoznaje rolę i kontekst użytkownika w systemie, dzięki czemu możemy profilować dostarczane treści.

Aktualizacje bez konieczności kodowania

Posiada intuicyjny interfejs do wprowadzania i modelowania procesów, niewymagający kompetencji programistycznych.

Request a demo